Lastbilsstation


GDPR


En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är
namn, adress, identifikationsnummer, telefonnummer och e-postadress.


Vi på Skellefteå Lastbilsstation AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Identifikationsnummer
  • Faktureringsuppgifter
  • Information om avsändare
  • Information om mottagare

Uppgifterna används för följande ändamål:

  • Avtalsuppfyllnad
  • För att kunna komma i kontakt med dig vid eventuella avvikelser
  • Föra statistik för att kunna förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse


Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen genom bland annat marknadsundersökningar.


I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras och sparas för att kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.


Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen.